Faaliyetlerimiz - Çandır GAYE Vakfı

İçeriğe git
BIZI TAKIP EDİN
VAKIFIN FAALIYETLERI

Vakfın amacı, Ülkemizin eğitim konularındaki çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayretine katkıda bulunmak ve bu konularda maddi, manevi her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir. Vakıf bu amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a. Ekonomik sıkıntı içinde olan öğrencilere nakdi ve ayni yardım yapmak.

b. Her düzeyde eğitim görmekte olan öğrencilerin çağdaş bilim anlayışına, araştırma ve inceleme yeteneğine sahip araştırıcı ve yönetici yeteneklerde ilim, fikir, sanat, meslek ve fen adamları olarak yetişmelerine yardımcı olmak, bu amaçla yarışmalar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı burslar vermek.

c. Her düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tesisler açmak, bu tesisleri çalıştırmak.

ç. Her düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri için açılmış tesislere araç-gereç yardımında bulunmak.
Telif hakkı © 2023 Çandır GAYE Vakfi
İçeriğe dön